Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# Formda belli bir kısmın ekran görüntüsünü alma (c# take screenshot tool)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
İlk olarak en üst kısma bu kütüphaneleri import ediyoruz

using System.Drawing;

using System.Drawing.Imaging;


Daha sonra 1 button ekleyelim ve Click eventine şu kod satırlarını ekleyelim.

Bitmap bitmap = new Bitmap(button1.Width,button1.Height, button1.CreateGraphics());
button1.DrawToBitmap(bitmap,new Rectangle(0,0,bitmap.Width,bitmap.Height));
pictureBox1.Image = bitmap;
bitmap.Save("c://screenshot.png",ImageFormat.Png);

Yukarıda ki örnekte gördüğünüz üzere Button1'in ekran görüntüsünü alıyoruz. Bu kod ile thumbnial maker gibi yazılımlar yapabilirsiniz. Button yerine panel veya picturebox kullanabilirsiniz.