Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# ile Başlangıç Seviyesinde Programlama: Temel Bilgiler ve Örnek Uygulamalar
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Günümüzde yazılım geliştirme, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte giderek daha fazla kişi için çekici hale geliyor. C# (C Sharp), Microsoft'un geliştirdiği ve genellikle Windows uygulamaları için kullanılan, kullanıcı dostu bir programlama dilidir. Bu makalede, C# ile başlangıç seviyesinde programlamaya adım atmak isteyenler için temel bilgileri sunacak ve örnek uygulamalar ile pratik yapma fırsatı sağlayacağız.

C# Nedir?
C#, Java ve C++ gibi nesne yönelimli programlama (OOP) dillerine dayalı bir dil olarak öne çıkar. Başta masaüstü uygulamaları olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılabilir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler tarafından tercih edilen C#, sade ve anlaşılır sözdizimi ile bilinir.

Temel Bilgiler
1. Değişkenler ve Veri Türleri
C# ile programlamaya başlarken temel kavramlardan biri de değişkenlerdir. Değişkenler, program içinde değerleri saklamak için kullanılır. Ayrıca, C#'ın sağladığı farklı veri türlerini anlamak önemlidir.

Kod:
int sayi = 10;
string metin = "Merhaba, Dünya!";
double ondalikliSayi = 3.14;

2. Koşullu İfadeler ve Döngüler
Koşullu ifadeler (if, else if, else) ve döngüler (for, while) programların kontrolünü sağlar. Aşağıdaki örnekte, bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol eden bir ifade bulunmaktadır.

Kod:
int sayi = 5;

if (sayi > 0)
{
    Console.WriteLine("Sayı pozitif.");
}
else if (sayi < 0)
{
    Console.WriteLine("Sayı negatif.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Sayı sıfır.");
}


Örnek Uygulamalar
1. Basit Hesap Makinesi Uygulaması
Kod:
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hesap Makinesi");
        Console.Write("Birinci sayıyı girin: ");
        double sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
        double sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("İşlemi seçin (+, -, *, /): ");
        char islem = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

        double sonuc = 0;

        switch (islem)
        {
            case '+':
                sonuc = sayi1 + sayi2;
                break;
            case '-':
                sonuc = sayi1 - sayi2;
                break;
            case '*':
                sonuc = sayi1 * sayi2;
                break;
            case '/':
                if (sayi2 != 0)
                    sonuc = sayi1 / sayi2;
                else
                    Console.WriteLine("Hata: Sıfıra bölme hatası!");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Geçersiz işlem!");
                break;
        }

        Console.WriteLine("Sonuç: " + sonuc);
    }
}


Bu örnek uygulama, kullanıcıdan alınan iki sayı üzerinde dört temel matematiksel işlemi gerçekleştirir.