Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# .ini Ayar Config Dosyası Oluşturma
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
C# programında .ini tipinde bir ayar dosyası oluşturmak için özel bir .ini dosyası yazma kütüphanesi kullanabilirsiniz. Bu işlem için .ini dosyasının temel yapısını oluşturup, belirli anahtar-değer çiftlerini eklemek ve düzenlemek önemlidir.

Aşağıda, IniFile adlı basit bir sınıf kullanarak .ini dosyası oluşturma ve düzenleme örneği bulunmaktadır:

Kod:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;

class IniFile
{
    private string filePath;

    [DllImport("kernel32")]
    private static extern long WritePrivateProfileString(string section, string key, string val, string filePath);
    [DllImport("kernel32")]
    private static extern int GetPrivateProfileString(string section, string key, string def, StringBuilder retVal, int size, string filePath);

    public IniFile(string path)
    {
        filePath = path;
    }

    public void Write(string section, string key, string value)
    {
        WritePrivateProfileString(section, key, value, filePath);
    }

    public string Read(string section, string key, string defaultValue = "")
    {
        StringBuilder retVal = new StringBuilder(255);
        GetPrivateProfileString(section, key, defaultValue, retVal, 255, filePath);
        return retVal.ToString();
    }
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        // .ini dosyasının yolu
        string iniFilePath = "C:\\Path\\To\\Your\\Settings.ini";

        // IniFile sınıfını kullanarak .ini dosyasını oluşturma ve düzenleme
        IniFile iniFile = new IniFile(iniFilePath);

        // .ini dosyasına değer yazma
        iniFile.Write("Section1", "Key1", "Value1");
        iniFile.Write("Section1", "Key2", "Value2");
        iniFile.Write("Section2", "Key3", "Value3");

        // .ini dosyasından değer okuma
        string value1 = iniFile.Read("Section1", "Key1");
        string value2 = iniFile.Read("Section1", "Key2");
        string value3 = iniFile.Read("Section2", "Key3");

        // Okunan değerleri ekrana yazdırma
        Console.WriteLine("Value1: " + value1);
        Console.WriteLine("Value2: " + value2);
        Console.WriteLine("Value3: " + value3);
    }
}

Bu örnekte, IniFile sınıfı, Write metodu ile .ini dosyasına değer yazma ve Read metodu ile .ini dosyasından değer okuma işlemlerini gerçekleştirir. Bu sınıf, kernel32.dll kütüphanesindeki WritePrivateProfileString ve GetPrivateProfileString fonksiyonlarını kullanarak .ini dosyası işlemlerini gerçekleştirir.

Not: Belirtilen dosya yolunu kendi dosya yolunuzla değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca, dosyanın bulunduğu yolu kontrol ederek kodunuzu ayarlamak önemlidir.