Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# Metin Dosyasının Son Satırına Yazı Ekleme
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
C# programında bir metin dosyasının sonuna yazı eklemek için StreamWriter sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıda, bir metin dosyasının sonuna yazı ekleme örneği bulunmaktadır:

Kod:
using System;
using System.IO;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Yazılacak metin dosyasının yolu
        string filePath = "C:\\Path\\To\\Your\\File.txt";

        // Eklenecek metin
        string textToAdd = "Bu metin dosyanın sonuna eklendi.";

        try
        {
            // StreamWriter kullanarak dosyayı açma ve dosyanın sonuna yazma modunu belirleme
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(filePath, true))
            {
                // Belirtilen metni dosyanın sonuna ekleme
                sw.WriteLine(textToAdd);
            }

            Console.WriteLine("Metin dosyasına başarıyla eklendi.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
        }
    }
}


Bu örnekte, StreamWriter sınıfını kullanarak belirtilen dosyayı açıyoruz ve true parametresiyle dosyanın sonuna yazma modunu belirliyoruz. Ardından, WriteLine metodu ile belirtilen metni dosyanın sonuna ekliyoruz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için dosyayı açarken true parametresini kullanarak dosyanın sonuna eklemek istediğimizi belirtiyoruz. Eğer dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturulacaktır.

Not: Belirtilen dosya yolunu, kendi dosya yolunuzla değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca, dosyanın bulunduğu yolu kontrol ederek kodunuzu ayarlamak önemlidir.