Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# Metin Dosyasını Satır Satır Okuma
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
C# programında bir metin dosyasını satır satır okumak için StreamReader sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıda, bir metin dosyasını satır satır okuma örneği bulunmaktadır:

Kod:
using System;
using System.IO;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Okunacak metin dosyasının yolu
        string filePath = "C:\\Path\\To\\Your\\File.txt";

        try
        {
            // StreamReader kullanarak dosyayı açma
            using (StreamReader sr = new StreamReader(filePath))
            {
                string line;

                // Dosyanın sonuna kadar satır satır okuma
                while ((line = sr.ReadLine()) != null)
                {
                    Console.WriteLine(line);
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Hata: " + ex.Message);
        }
    }
}

Bu örnekte StreamReader sınıfını kullanarak belirtilen dosyayı açıyoruz. Ardından, ReadLine metodunu kullanarak dosyanın sonuna kadar her satırı okuyoruz. Satır okunduğunda, bu satırı ekrana yazdırıyoruz. Son olarak, StreamReader nesnesini otomatik olarak kapatmak için using ifadesini kullanıyoruz.

Not: Belirtilen dosya yolunu, kendi dosya yolunuzla değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca, dosyanın bulunduğu yolu kontrol ederek kodunuzu ayarlamak önemlidir.