Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# OpenFileDialog Kullanımı
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Kod:
           OpenFileDialog dosyaac = new OpenFileDialog();
           dosyaac.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
           dosyaac.Multiselect = false;
           dosyaac.Filter = "Txt Dosyaları|*.txt|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*";
           dosyaac.FilterIndex = 1;
           if (dosyaac.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           {
               //Buraya dosya aç penceresi ile dosya seçildiğinde işlem yapılacak kodlar yazılacak.
           }