Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# SelfKill/Self Delete (Programı İmha Etme)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
İlk olarak kütüphaneyi ekleyin.
Kod:
using System.Diagnostics;

Fonksiyon:
Kod:
       void programi_Sil()
       {
           Process islem = new Process();
           ProcessStartInfo islem_Bilgisi = new ProcessStartInfo("cmd.exe", "/C del \"" + Application.ExecutablePath + "\"");
           islem_Bilgisi.CreateNoWindow = true;
           islem_Bilgisi.UseShellExecute = false;
           islem = Process.Start(islem_Bilgisi);
           islem.Close();
       }

alternatif fonksiyon
Kod:
      void programi_sil2()
       {
           Process.Start(new ProcessStartInfo()
           {
               Arguments = "/C del \"" + Application.ExecutablePath + "\"",
               WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
               CreateNoWindow = true,
               FileName = "cmd.exe"
           });
       }


Form Kapatma eventlerinden herhangi birine şu kodu ekleyin
Kod:
       private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
       {

           programi_Sil();
           // veya programi_sil2();
       }