Dijital Dünya & Otomasyon Forumu | ddo1.com

Tam Versiyon: C# Substring Metodu Kullanımı: Başlangıç İndisleri ve Alt Dize Alma İşlemleri
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
C# programlama dilinde Substring metodu, bir dizeden belirli bir alt dizeyi çıkarmak veya almak için kullanılır. Bu metot, bir başlangıç konumu ve isteğe bağlı olarak uzunluk parametresi alır. İşte Substring metodunun kullanımıyla ilgili detaylar:

Temel Kullanım:
Kod:
string originalString = "Merhaba, dünya!";
int startIndex = 0; // Başlangıç konumu
int length = 7; // İstediğiniz alt dizenin uzunluğu

// Substring metodu kullanarak alt dizeyi alma
string subString = originalString.Substring(startIndex, length);

// Elde edilen alt dizeyi yazdırma
Console.WriteLine(subString);

Bu örnekte, originalString adlı orijinal dizeyi kullanarak, Substring metodu ile belirli bir başlangıç konumundan itibaren belirli bir uzunluktaki alt diziyi çıkarıyoruz. Çıkarılan alt dize "Merhaba" olacaktır.

Başlangıç İndisi Olmadan Kullanım:
Başlangıç konumu belirtilmezse, Substring metodu dizenin başından itibaren alt dizeyi çıkarır:
Kod:
string originalString = "Merhaba, dünya!";
int length = 7; // İstediğiniz alt dizenin uzunluğu

// Başlangıç konumu belirtilmeden alt dizeyi alma
string subString = originalString.Substring(0, length);

// Elde edilen alt dizeyi yazdırma
Console.WriteLine(subString);

Başlangıç İndisi Belirtilmeden ve Uzunluk Parametresi Olarak:
Eğer başlangıç konumu belirtilmezse ve sadece uzunluk parametresi belirtilirse, metot orijinal dizinin geri kalanını alacaktır:

Kod:
string originalString = "Merhaba, dünya!";
int length = 7; // İstediğiniz alt dizenin uzunluğu

// Başlangıç konumu belirtilmeden ve sadece uzunluk parametresi ile alt dizeyi alma
string subString = originalString.Substring(length);

// Elde edilen alt dizeyi yazdırma
Console.WriteLine(subString);

Bu örnekte, orijinal dizinin ilk 7 karakteri kesilir ve geri kalan kısım (" dünya!") alınır.

Bu örnekler, Substring metodunun temel kullanımlarını göstermektedir. Bu metot, dize işlemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılır ve bir dizenin belirli bir bölümünü almak için oldukça kullanışlıdır.